Welkom op de website van RKJK

St. Andreas markt 2011

Middels deze site willen wij u als donateur, lid, ouder/verzorger of gewoon als gast op de hoogte houden van wat er zo al binnen onze stichting gebeurt.
Daarnaast is er op de site informatie te vinden over Klup, haar vrijwilligers en natuurlijk het jaarlijks terugkerende R.K.J.K. Kamp.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Het Klup bestuur