Geschiedenis

Foto geschiedenis

In het najaar van 1945 is het katholiek Jongeren Gemeenschap (K.J.G.) opgericht, aldus de ‘St. Andreasklokken’, een maandblad voor de militairen in het voormalig Nederlands-Indië. De bijeenkomsten van het K.J.G. waren maandelijks op de zaterdagavond in de oude bibliotheek van de kerk. Tegenwoordig ‘De drie Berken’ geheten. De activiteiten toentertijd bestonden uit zingen, hersengymnastiek, sjoelen, gast- en eigen sprekers, pijltjes gooien en toneel spelen. Later uitgebreid naar verschillende werkgroepen die zich onder andere bezig hielden met muziek, sport en spel, toneel en zang.

In het jaar 1958 is vanuit het ‘Katholieke Jongeren Gemeenschap’ de Stichting R.K. JongerenKontakt (R.K.J.K) opgericht zoals we die vandaag de dag kennen. Wellicht heden ten dagen beter bekend als ‘Klup’.